Rachunek przepływów pieniężnych

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) sporządzają przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Umożliwia uzyskanie informacji na temat stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań. Pokazuje przepływy pieniężne wynikające z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w okresie pomiędzy bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia. Sporządzany jest w formie zestawienia metodąbezpośrednią lub metodą pośrednią.

metodzie bezpośredniej przedstawione są wszystkie wpływy i wydatki środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Częściej stosowana jest metoda pośrednia, w której od razu zysk netto ulega korekcie.

Najważniejsze dla inwestora są jednak wnioski jakie można wyciągnąć na podstawie dodatnich lub ujemnych przepływów środków finansowych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

 1. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej mogą świadczyć o gromadzeniu przez przedsiębiorstwo środków pieniężnych, które w przyszłości może przeznaczyć na inwestycje.
 2. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej, natomiast ujemne z finansowej, świadczą o restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
 3. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej, natomiast ujemne z działalności inwestycyjnej, świadczą o prawidłowo rozwijającym się przedsiębiorstwie.
 4. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i finansowej, natomiast ujemne z operacyjnej świadczą o przejściowych trudnościach przedsiębiorstwa.
 5. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, natomiast ujemne z działalności inwestycyjnej i finansowej, świadczą o wysokiej rentowności oraz o przeznaczeniu osiągniętych zysków na rozwój przedsiębiorstwa i spłatę długów.
 6. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej, natomiast ujemne z działalności operacyjnej i finansowej, świadczą o pokrywaniu zobowiązań ze sprzedaży aktywów. Jest to przypadek, który może oznaczać bankructwo przedsiębiorstwa.
 7. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności finansowej, natomiast ujemne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej są typowe dla początkujących, rozwijających się przedsiębiorstw.
 8. Wszystkie przepływy są ujemne. Nie oznacza to jeszcze bankructwa, gdyż przedsiębiorstwo prawdopodobnie będzie zarabiało na dokonywanych inwestycjach.

Zobacz także interesujące frazy:

 • rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia;;
 • rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia;
 • rachunek przepływów pieniężnych druk;
 • rachunek przepływów pieniężnych wzór;
 • rachunek przepływów pieniężnych przykład;
 • rachunek przepływów środków pieniężnych;
 • jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych;
 • rachunek przepływów pieniężnych cash flow;
 • rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia formularz;
 • rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia wzór;
 • rachunek przepływów pieniężnych xls;
 • msr 7 rachunek przepływów pieniężnych opis.